ÇOGEM Çalıştayı
Üçüncü gün, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ÇOGEM’in (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi), Prof. Dr. Sedat Sever başkanlığında yapılacak olan 1. Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı’nda küme çalışmalarında bulunmak üzere Yalvaç Ural’la birlikte çalıştaya katıldık. Açılışını Talat Halman’ın yaptığı ve her kümede Mine Soysal, Haluk Saydam, Bedriye Öncü, Bilge Onur Kula, İsmail Kaya, Haluk İşeri, Gülten Dayıoğlu, Adnan Binyazar, Ufuk Beyazova, Doğan Atılgan, Berna Arda, Gönül Akçamete, Emin Özdemir ve Yalvaç Ural gibi edebiyat, sanat ve bilim adamlarının yer aldığı derslikte izledik. 2020 yılına yönelik gerçekleştirilecek her türlü akademik ve edebi çalışmanın planlanması konusunda görüş ve düşüncelerin bildirildiği çalıştayda, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün çocuk ve gençlik edebiyatı düzenleme konusunda işbirliği çevre protokolü anlaşması da katılımcıları oldukça sevindirdi. (12.06.2011, Milliyet Gazetesi, Çocuk Eki. )