ÇAĞRI MEKTUBU

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), çocuk ve gençlik edebiyatı çalışmalarının bilimsel düzlemde incelenmesi amacıyla, Ankara Üniversitesi bünyesinde, 28 Aralık 2009 tarihinde kuruldu.

Ülkemizde, bir üniversite yapılanması olarak ilk olan Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin öncelikli amacı; görsel ve dilsel birer uyaran olarak çocuğa-gence göre olan kitapların, çocukların-gençlerin gelişim süreçlerine ve onların okuma kültürü edinmelerine katkıları konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmaktır.

Merkez, ulusal düzeyde, ilk kapsamlı bilimsel etkinliğini 05-07 Ekim 2011 tarihinde, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde gerçekleştirecektir.

Ülkemizde, son yıllarda sanatsal ve bilimsel düzlemde hızlı gelişim ve değişimler yaşayan çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili bilimsel ve sanatsal birikimlerinizi, 05-07 Ekim 2011 tarihinde ÇOGEM tarafından gerçekleştirilecek olan, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda katılımcılarla paylaşmanızı bekler, esenlikler dilerim. 09.11.2010

Merkez Müdürü
Prof. Dr. Sedat SEVER

 

Bildiri Kitabı

Sempozyum Sonuç Bildirgesi

Kurullar

Amaç ve Kapsam

Bildiri Konuları

Kayıt

Kayıt Koşulları

Sempozyum Takvimi

Sempozyum Yeri

Sempozyum Ulaşım Bilgileri

Bildiri Kitabı

Diğer Sempozyumlar

İletişim

Çağrı Mektupları

Bildiri özetlerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Lütfen tıklayınız.

Program

Sempozyuma Katılacak Okullar ve Öğretmenler İçin Önemli Duyuru!

Sempozyum Onur Sanatçısı Muzaffer İZGÜ

Katılım Belgesine İlişkin Duyuru

Sempozyumdan Fotoğraflar