Bilim ve Sanat Etkinlikleri Dizisinin üçüncüsü Prof. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ’nin “Çocuk Hakları” konulu konferansıyla gerçekleştirildi. 29 Nisan 2013 tarihinde Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekci tarafından verilen Konferans’ta çocuk kavramı, çocukluğun önemi, hukuksal anlamda çocukluğun başlangıcı ve bitişi, çocuk haklarının tanımı ve tarihsel gelişimi ile ulusal ve uluslararası hukukta çocuğun korunması konuları ele alınmıştır. Konferans’ta Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuklara tanıdığı haklara ayrıntılı olarak değinilmiştir.